Privacy- & cookiebeleid

Privacy voorwaarden RUM da DUM

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden. Kun je niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent. Deze RUM da DUM website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.

1 Aansprakelijkheid

2 Copyright

3 Merken

4 Hyperlinks

2 Privacy voorwaarden

2.1 Wat is een cookie?

2.2 Google Analytics

2.3 Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

2.4 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan